2.5.2013

Aktualita

Pátek 17. duben 2020

Zvýšení významu sledování katastru v době COVID-19

Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že sledování katastru je zásadní i v době současného nouzového stavu.

S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají sice všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Na druhou stranu však všechny katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. Návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze tedy činit po celou dobu nouzového stavu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet.

Současný stav a krize související s onemocněním COVID-19 vede k novým druhům podvodů. Státní správa zaznamenává útoky na nemocnice a další infrastrukturu (varování NÚKIB). Ani soukromý majetek evidovaný v katastru nemovitostí tedy není v době nouzového stavu ve větším bezpečí než před jeho vyhlášením. Všem našim uživatelům proto doporučujeme nepřerušovat sledování nemovitostí ani neprodlužovat intervaly kontrol.