2.5.2013

Aktualita

Středa 11. leden 2017

Za podvod se závětí dostala pražská advokátka znovu osm let vězení

Obžalovaná advokátka dělala od roku 2010 opatrovnici seniorovi J. B. žijícímu v domově pro seniory a trpícímu Alzheimerovou chorobou. Po zjištění, že je movitý, jej nechala podepsat prázdné papíry. Následně vytvořila kupní smlouvu na seniorovy nemovitosti.

Katastr na základě podvržené smlouvy nemovitosti v hodnotě 21 milionů korun převedl. To však nebyl celý plán podvodu. Kdyby se podařil podvod celý, škoda by přesáhla 30 milionů korun.

„Pozůstalí po seniorovi takto přišli o majetek, který by jinak zdědili. Byla to vila, byt, pozemky a dokonce i rodinná hrobka.“

Rozsudek Městského soudu v Praze je nepravomocný.

Nechejte Strážce katastru hlídat rodinné nemovitosti. Okamžitě vás bude informovat o jakémkoliv podezřelém řízení na katastru.