2.5.2013

Aktualita

Středa 27. červenec 2016

Ústavní soud: nedbáte-li zápisu v katastru, o nemovitost přijdete

Podle rozhodnutí Ústavního soudu je možné nabýt nemovitost od osoby zapsané do katastru jako vlastník, a to i tehdy, pokud nemovitost ve skutečnosti vlastní někdo jiný (třeba proto, že spoluvlastník není v katastru zapsán). Ústavní soud tak zrušil dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu, který nabytí nemovitosti od nevlastníka nepřipouštěl. Nabytí od nevlastníka je možné ve specifické situaci, kdy kupující nemá šanci zjistit, že zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti.

Pečujte a hlídejte proto své nemovitosti v katastru nemovitostí – vyloučíte tím problémy do budoucna.