2.5.2013

Aktualita

Pátek 6. květen 2016

Katastr selhává, neuchrání před zloději nemovitostí

“Starý pán podepsal smlouvu k faktickému převodu pozemku na nového majitele, aniž ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu tušil, co podepisuje. Jeho dcera to zjistila a chtěla převod zastavit. Jenže z dokumentace bylo zjevné, že otcův podpis není falešný, takže katastrální úřad převod zastavit odmítl.” Po nepříjemném zážitku vyhledala dcera původního majitele službu hlídající změny v katastru nepřetržitě.

“Platí, že kdo je ve veřejném katastru zapsán, je také jako vlastník brán. A zločinci toho dovedně zneužívají. Se zfalšovanými dokumenty dokážou změnit vlastníka, aniž by se to skutečný majitel nemovitosti dokonce dozvěděl.”


zdroj: http://1gr.cz/data/nocache/newspaper/LN-NOVINY.jpg