2.5.2013

Aktualita

Úterý 1. březen 2016

MCP – nový typ zápisů v katastru

Do katastru nemovitostí se začal zapisovat nový zápis. Týká se případu společného vlastnictví nemovistosti, kterou vlastní manželé, kteří byli oddáni podle jiného než českého práva.

Novým zápisem je zkratka MCP (manželé cizího práva). Užívá se pro majetkový režim manželů řídící se cizím právem dle § 49 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, nebo na základě příslušné mezinárodní smlouvy.

V případě vlastnictví manželů oddaných dle českého práva se nadále do katastru zapisuje zkratka SJM (společné jmění manželů).

Pokud vás tedy Strážce katastru informoval o změně ze SJM na MCP, jde jen o změnu ve vedení zápisů v katastru a nejedná se tedy o podezřelou změnu.