2.5.2013

Aktualita

Čtvrtek 18. červen 2015

Desítky tisíc nemovitostí zablokovány kvůli novému vlastníkovi telekomunikačních sítí

V posledních dnech zaznamenává Strážce katastru množství změn na listech vlastnictví, o nichž vlastníci nemovitostí nevědí a mají proto obavy z podvodu na jejich nemovitostech.

Tyto změny však souvisejí se založením společnosti Cetin, která vznikla odštěpením z operátora O2 a je novým majitelem telekomunikačních sítí. Katastr nyní mění označení u věcných břemen, které byly zřízeny dříve pro O2. Vyznačení 20 denní plomby v jeho listu vlastnictví tak může vlastníka vylekat, ale obavy jsou v tomto případě zbytečné. Vlastník nemovitosti se v tomto případě nemění. Na tuto skutečnost také Strážce katastru všechny své uživatele upozorňuje.

Strážce katastru doporučuje nicméně v případě každé změny, na kterou vás upozorní, takovou změnu vyhodnotit a v případě pochybností se obrátit na příslušný katastrální úřad.