2.5.2013

Aktualita

Středa 29. únor 2012

Státní správa hlídání katastru neposkytuje

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=101&AKCE=GEN:UVOD

Uvádíme aktuální sdělení správy katastru nemovitostí o neexistenci služby hlídání katastru poskytované tímto úřadem. V této otázce se nicméně můžete spolehnout na Strážce katastru.

Vážení občané,

v poslední době se v některých médiích rozšířila informace o tom, že existuje možnost tzv. hlídání nemovitosti proti neoprávněnému nakládání s ní tím, že zájemce sdělí katastrálnímu úřadu své kontaktní údaje, na které mu budou předávány informace např. o tom, že bylo zahájeno nějaké řízení, týkající se jeho nemovitostí. Tato informace není správná, takovou službu katastrální úřady neposkytují a ani to není prozatím v jejich možnostech. Uvádět kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo ID datové schránky) je doporučeno pouze jako součást při podání na katastrální úřad (Návrh na vklad práv do katastru nemovitostí, Žádost o zápis záznamem atd.), zejména pro možnost rychlejší informace o tom, že k řízení je potřeba doložit chybějící náležitosti.

Ing. Lubomír Klučka, ředitel
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu