2.5.2013

Aktualita

Středa 30. duben 2014

Soud se zastal ženy, jež v dobré víře koupila nemovitost

„Podle ústavních soudců je možné nabýt vlastnické právo od nevlastníka, a to na základě dobré víry v zápis v katastru. Nový občanský zákoník již poskytuje dobré víře nabyvatele silnější ochranu.“