2.5.2013

Aktualita

Středa 1. leden 2014

Revoluce v katastru

Dnešního dne nabyly účinnosti nový občanský zákoník a nový katastrální zákon, které zcela mění význam katastru nemovitostí, ve kterém jsou zapsáni vlastníci domů, bytů i pozemků. Tato změna se projevuje v tom, že důkazem vlastnictví nemovitosti bude bez dalšího zápis v katastru nemovitostí.

Více informací naleznete v právních novinkách a přehledu důvodů proč strážit katastr.

Stejně jako dosud pro Vás i po této zásadní revoluční změně Strážce katastru hlídá i sebemenší změnu u těch nemovitostí, které Vás zajímají.