2.5.2013

Aktualita

Úterý 19. listopad 2013

Nové vyhlášky o katastru nemovitostí

Tento týden byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny tři nové vyhlášky týkající se katastru nemovitostí, které nabudou účinnosti dne 1. ledna 2014 (spolu s novým občanským zákoníkem):

vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu


Strážce katastru Vás informuje o jakékoliv změně zápisu v katastru stejně jako o jakémkoliv řízení, které se nemovitosti týká, a to už dnes. Stejně tak tomu bude i za účinnosti těchto nových právních předpisů.