2.5.2013

Aktualita

Úterý 27. srpen 2013

Nový katastrální zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů

Dlouho očekávaný nový katastrální zákon (doprovázející nový občanský zákoník), který nabude účinnosti 1. ledna 2014, byl po jeho přijetí Parlamentem ČR zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Nový katastrální zákon přináší revoluci v oblasti katastrálního práva.

plné znění nového katastrálního zákona