2.5.2013

Aktualita

Středa 22. květen 2013

Nový katastrální zákon schválen Sněmovnou

Návrh nového katastrálního zákona byl dne 17. května 2013 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Aktuální postup schvalování katastrálního zákona lze nalézt na webu Poslanecké sněmovny.

Komentář předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke schválení nového katastrálního zákona Sněmovnou:

„(…) byla přijata část pozměňovacího návrhu poslance ČSSD Ohlídala (…), která stanoví povinnost adresovat informaci o plombě dle kontaktních údajů uvedených navrhovatelem. Když tedy podvodník falšující smlouvy i návrh na vklad i procesní plnou moc k zastupování v řízení nebude úplně hloupý, tak si v návrhu na vklad požádá o informování „jiným vhodným způsobem“ zasláním SMS zprávy na svůj mobil a k podváděnému se žádná informace o vyznačení plomby nedostane.“

Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
zdroj: web časopisu Zeměměřič, 20. května 2013

Bližší informace se lze dočíst také v článku Podvody na katastru: zákon má další „díru“ (MF Dnes, 21. května 2013).

Strážce katastru Vás informuje o jakékoliv změně zápisu v katastru stejně jako o jakémkoliv řízení, které se nemovitosti týká, a to už dnes. Stejně tak tomu bude i za účinnosti nového katastrálního zákona, jejíž začátek je plánován spolu s počátkem účinnosti nového občanského zákoníku na 1. leden 2014.