2.5.2013

Aktualita

Pátek 15. únor 2013

Nový katastrální zákon ve Sněmovně

Dne 15. 2. 2013 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně návrh katastrálního zákona, jehož účinnost se očekává společně s novým občanským zákoníkem.

Nový katastrální zákon řeší mimo jiné důsledné uplatnění zásady tzv. materiální publicity, která zjednodušeně znamená, že kdo je zapsán v katastru jako vlastník, je skutečným vlastníkem (narozdíl od předešlého stavu, kdy se skutečný vlastník může domoci vlastnictví nemovitosti i proti tomu, kdo nabyl nemovitost od osoby zapsané protiprávně v katastru jako vlastník).