2.5.2013

Aktualita

Sobota 1. prosinec 2012

2013: Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

Již jen měsíc zbývá do konce roku 2012, což znamená, že na převody nemovitostí zatížené nižší sazbou 3% již zbývá také jen měsíc. Bude-li návrh na vklad vlastnického práva podán katastrálnímu úřadu v lednu 2013 a později, bude převod nemovitosti zatížen sazbou 4%.